INFORMACION LIGJOR

Kushte të përgjithshme

Ndërsa Magicbird përdor përpjekje të arsyeshme për të përfshirë informacion të saktë dhe të azhurnuar në këtë faqe në internet, Magicbird nuk jep garanci ose përfaqësime për saktësinë e tij. Magicbird nuk merr asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë gabim ose lëshim tipografik ose lëshim tjetër në përmbajtjen në këtë faqe. Në rast se një produkt është i shënuar me një çmim të pasaktë ose me informacione të tjera të pasakta për shkak të një gabimi tipografik ose ndonjë gabimi tjetër, Magicbird do të ketë të drejtë të refuzojë ose anulojë çdo porosi të vendosur për produktin e listuar gabimisht. Magicbird do të ketë të drejtë të refuzojë ose anulojë çdo urdhër të tillë pavarësisht nëse porosia është konfirmuar ose/dhe karta juaj e kreditit është tarifuar. Nëse karta juaj e kreditit tashmë është tarifuar për blerjen dhe porosia juaj është anuluar, Magicbird do të lëshojë një kredi në llogarinë tuaj të kartës së kreditit në shumën e tarifës. Nëse një produkt i ofruar nga Magicbird nuk është siç përshkruhet, ilaçi juaj i vetëm është ta ktheni atë në Magicbirdpër një rimbursim.

Kufizimi i përgjegjësisë

Magicbird dhe/ose furnizuesit përkatës të tij nuk bëjnë asnjë përfaqësim në lidhje me përshtatshmërinë e informacionit të përmbajtur në dokumentet dhe grafikat përkatëse dhe/ose softuerin e publikuar në këtë server për çfarëdo qëllimi. Të gjitha dokumentet e tilla dhe grafikat e lidhura jepen "siç është" pa asnjë garanci të çdo lloji dhe mund të ndryshojnë pa paralajmërim. I gjithë rreziku që del nga përdorimi i tyre mbetet tek marrësi. Në asnjë rast nuk do të Magicbird dhe/ose furnizuesit përkatës të tij janë përgjegjës për çdo dëm të drejtpërdrejtë, pasues, të rastësishëm, të veçantë, ndëshkues ose çfarëdo qoftë, edhe nëse Magicbird është këshilluar për mundësinë e dëmtimeve të tilla.

Marka

Magicbird dhe emrat e Magicbird produktet dhe shërbimet e referuara këtu janë ose marka tregtare dhe/ose marka shërbimi ose marka tregtare të regjistruara dhe/ose marka shërbimi të Magicbird.

Lidhje me faqet e palëve të treta

Faqet e lidhura nuk janë nën kontrollin e Magicbird Magicbird nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqeje të lidhur ose ndonjë lidhje të përmbajtur në një faqe të lidhur. Magicbird siguron lidhje me ju vetëm si një lehtësi, dhe përfshirja e ndonjë lidhje nuk nënkupton miratimin nga Magicbird e faqes.

Promovimet

Të gjitha promovimet i nënshtrohen disponueshmërisë dhe inventarit. Magicbird rezervon të drejtën për të ndryshuar, ndryshuar ose anuluar promovimet në çdo kohë pa paralajmërim.

E Diele, e hene, e marte, e merkure, e enjte, e premte, e shtune
Janar, Shkurt, Mars, Prill, Maj, Qershor, Korrik, Gusht, Shtator, Tetor, Nëntor, Dhjetor
Nuk ka artikuj të mjaftueshëm të disponueshëm. Kanë mbetur vetëm [maksimumi].